Het pedagogische en therapeutische succes van biodanza is te danken aan haar positieve effecten op onze psychische en fysieke gezondheid. Biodanza heeft 7 sterke eigenschappen die met elkaar samenhangen en elke eigenschap heeft in zichzelf een helende werking. Ervaar het zelf en neem een paar proeflessen!

 

Muziek wordt waargenomen met het hele lichaam, meer nog, met alle lichaamsweefsels, inclusief botten. Zo kan ritmische muziek met een krachtige inhoud het lichaam beïnvloeden door de hartslag te versnellen, de pols en de bloeddruk te verhogen, terwijl  zachte melodische muziek de communicatie met de ander bevordert en bijv. helpt om spierspanningen op te lossen. Muziek is de universele taal die voor alle mensen overal en altijd toegankelijk is, en beweegt rechtstreeks onze emoties zonder tussenkomst van onze gedachten.

 

 

Biodanza drukt zich uit in geïntegreerde beweging waarbij we ons hele lichaam meenemen in onze dans. Beweging is de meest originele en primitieve manier om het leven uit te drukken. Alles, zelfs het kleinste deel van het universum, beweegt. Met biodanza stimuleren we beweging waarin we ons authentiek, puur en compleet voelen.

 

 

Met biodanza beleven we vivencia, een spaans woord wat staat voor het hier en nu beleven met grote intensiteit, een moment waarbij we de pure ruimte van het zijn binnengaan en waar de lineaire tijd niet bestaat. Met deze ervaring beïnvloeden we onszelf zowel in onze lichamelijke (bijv. versterking afweer en regulering bloeddruk) als onze existentiële gezondheid (stimulering van motorische groei, zelfvertrouwen etc.).

 

De streling in biodanza is affectieve expressie, de intieme herkenning en waardering van de persoon als geheel, waarbij we genegenheid geven en ontvangen. Onze huid fungeert als een beschermende begrenzing, maar communiceert ook met de omgeving. De huid dient dan ook niet alleen om ons te scheiden en te beschermen, maar ook om ons samen te laten smelten met de ander, met de wereld om ons heen. Uitspraak van Rolando Toro, de grondlegger van biodanza: “Iemand die niet wordt gestreeld, begint te sterven.”

 

 

In biodanza staat de groep voor de poëzie van menselijke ontmoeting en affectieve zekerheid. De groep als een soort van zelf gekozen familie die optimistisch, lachend en liefdevol is en waarin we nieuwe vormen van communicatie en gevoelsverbinding ontdekken. In de tijd groeit een gevoel van solidariteit, integreert de groep van “jij en ik” naar “wij” en … wat er met een individuele deelnemer gebeurt, resoneert met de rest van de groep.

 

De zachte vormen van trance bij biodanza laten de perceptie van onze lichamelijke grenzen, angst en waakzaamheid verdwijnen. We voelen ons herboren in een omgeving van geborgenheid en ervaren een diepe harmonie. We keren terug naar de oorsprong en herstellen wat pijnlijk was aan het begin van ons leven. Deze zachte vormen van trance die we in elke biodanza sessie ervaren, helpen onze balans tussen aktie en rust te herstellen en stimuleert ook de vernieuwing van onze cellen – zo verjongen we onszelf.

 

Biodanza verbindt ons diep met onze menselijkheid, met de natuur en het universum, in een staat van verruimd bewustzijn. We groeien in bewondering voor het leven, in oneindige liefde en vertrouwen, in onze perceptie van het essentiële. Met de oefeningen stimuleren we ons natuurlijk vermogen om verbinding te maken met alles wat leeft. Door ons ik-bewustzijn los te laten, kijken we opnieuw in de ogen van onze essentie, zien we de diepte van de ander en van het leven.

 

Yvonne Sep

biodanza docente en directeur van de biodanza school Murcia (Spanje), voorheen Rotterdam

heeft zich gespecialiseerd in ‘Biodanza, Lichaamstaal en Karakterstructuren’ en de betreffende trainingsdagen zijn  geaccrediteerd door St. Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)

www.vivencia.org