Rolando Toro beschrijft het zo:

Biodanza is een systeem van menselijke integratie en vernieuwing van het organisme, van affectieve heropvoeding en het opnieuw leren van de oorspronkelijke functies van het leven. Haar methodologie (de leer van de te volgen methodes) bestaat uit het opwekken van integrerende Vivencia’s door middel van muziek, zang, beweging en ontmoetingssituaties binnen een groep.

En nu in gewone mensen taal

Biodanza is een lichte en bekrachtigende vorm van persoonlijke groei. Het helpt mensen zich weer heel, liefdevol en gezond te gaan voelen. Door biodanza ontwikkel je heel natuurlijke en menselijke kwaliteiten zoals, vitaliteit, affectie, plezier, gezondheid, verbondenheid, creativiteit en eigenwaarde. Biodanza beoefen je in een vaste wekelijkse groep waarin wordt gewerkt met mooie muziek, beweging en contact. Soms wordt de stem gebruikt bij de oefeningen.

Biodanza is ervaringsgericht, in een les ontstaan momenten waarop de deelnemers het gevoel hebben helemaal hier, nu en levendig te zijn. De aanpak is licht, bekrachtigend en aanmoedigend. De beoefening gedurende langere tijd, brengen diepe en blijvende veranderingen teweeg die geluk, gezondheid en voedende relaties versterken.

De lessen worden gegeven door erkende docenten die een minimaal 4 jarig opleidingstraject achter de rug hebben en zich daarnaast doorlopend bijscholen en specialiseren. In de opleiding leren docenten onder andere:

  • Zelf geïntegreerd te bewegen en te leven
  • Authentiek te communiceren (zowel verbaal als non-verbaal)
  • Hun vermogen om contact te maken en lief te hebben te vergroten
  • Hun eigen talenten te ontdekken en te versterken
  • Hun eigen natuurlijke menselijke vermogens te hervinden en te ondersteunen
  • Het vermogen om plezier te ervaren en plezier aan te moedigen terug te vinden
  • Een bekrachtigende en aanmoedigende manier van les geven te ontwikkelen
  • Het leven in brede zin te beschermen, te steunen en aan te moedigen

Daarnaast bevat de opleiding veel biologie, psychologie, filosofie, mythologie, bewegingsleer, muziekleer, didactiek, groepsdynamica, fysiologie en antropologie.

Kortom:

Biodanza is als de kracht van de lente. Het brengt mensen tot bloei. Even licht, natuurlijk, diepgaand en creatief zoals alleen de lente dat kan.

Volg een proefles