Petra Kersten

Website
In 2008 maakte ik kennis met Biodanza. Volgens een spiritueel astroloog is het mijn taak in dit leven op aarde om bewustwordingsprocessen te begeleiden. Hij gaf aan dat ik erg gevoelig ben voor energie, ik mijn binding met muziek meegenomen heb uit vorige levens en ik in dit leven de opdracht heb om volledig te vertrouwen op mezelf en expressie te geven aan alles wat er in me leeft zowel beroepsmatig als voor mezelf met als doel : heling voor mezelf en anderen. Hij gaf me het advies kennis te maken met Biodanza omdat ik hierin waarschijnlijk een goede manier zou kunnen vinden om al deze componenten te combineren. Ik kon me hierin vinden dus maakte ik in 2008 kennis met Biodanza. 18 februari 2017 ben ik afgestudeerd aan de Rolando Toro School voor Biodanza te Rotterdam. Mijn monografie heb ik geschreven over Biodanza en Hooggevoeligheid. Hierin beschrijf ik onder andere hoe Biodanza hooggevoeligen kan helpen om zichzelf beter te leren kennen en trouw te blijven aan zichzelf. Hooggevoeligen zijn over het algemeen meer afgestemd op anderen/hun omgeving dan op zichzelf. Ze nemen meer en subtielere nuances waar dan mensen die niet hooggevoelig zijn. Meestal is al deze informatie een belasting voor hun (over het algemeen)  gevoelige(re) systeem. Ze zijn er dus bij gebaat om een goed inzicht te krijgen in wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze hierin hun grenzen aan kunnen geven. Door het geven van Biodanza draag ik er graag mijn steentje aan bij om mensen dichter bij zichzelf te brengen. Ik ben van mening dat iedereen bepaalde kwaliteiten bezit en dat je het meest gelukkig bent als je je leven zoveel mogelijk vorm kunt geven /er richting aan kunt geven om deze kwaliteiten tot bloei te laten komen.

Weekgroepen van Petra

Extensies gevolgd door Petra

  • Geen


    Jaar: ?