Klinische biodanza

Mensen met een medisch gerelateerde (psychisch of fysiek) beperking hebben soms een bijzondere benadering nodig of vinden het prettig om samen met lotgenoten te dansen. Het spectrum binnen klinische biodanza is zeer breed, een aantal subgroepen wordt hieronder genoemd.

 

Biodanza voor mensen met psychische beperkingen

In Biodanza word gewerkt met het gezonde deel van de mens. Van hieruit worden mensen geraakt door muziek en beweging waardoor vreugde en plezier in het leven gaat toenemen. Om vanuit deze methode te werken zullen de klachten van de aandoening of beperking verminderen, omdat het gezonde deel word versterkt.

Toon alle docenten die biodanza (kunnen/willen) geven aan mensen met een psychische beperking

 

Biodanza voor mensen met fysieke beperkingen

In biodanza kan je bewegen op de manier die voor jou goed is in je eigen ritme. Als je een fysieke beperking hebt word er gekeken naar wat er wel mogelijk is. Zo nodig kunnen oefeningen ook zittend op een stoel worden gedaan. In biodanza word gewerkt met het gezonde deel van de mens. Van hieruit worden mensen geraakt door muziek en beweging waardoor vreugde en plezier in het leven gaat toenemen. Om vanuit deze methode te werken zullen de klachten van de aandoening of beperking verminderen, omdat het gezonde deel word versterkt.

Veel docenten van regulieren groepen of evenementen zullen zullen dansers met een (kleine) fysieke beperking ook welkom heten in de groep, als de danser voor zichzelf kan zorgen en geen zware belasting voor de groep vormt.

Toon alle docenten die biodanza (kunnen/willen) geven aan mensen met een fysieke beperking

 

Biodanza voor mensen met verstandelijke beperkingen

Biodanza voor verstandelijk beperkten, lijkt (zo veel als mogelijk) op een gewone wekelijkse biodanzagroep.
Echter zal de docent de dansen en oefeningen aanpassen op de groep, zodanig dat iedereen mee kan doen.
Afhankelijk van de deelnemers in de groep, kan er voor gekozen worden om de biodanzales wat in te korten ten opzichte van een reguliere weekgroep, zodat iedereen het fysiek en qua spanningsboog vol kan houden.

Een voorbeeld: wanneer een aantal deelnemers moeilijk in beweging komt, kan de docent er voor kiezen om een individuele aarde dans, als groep, bijvoorbeeld in een kring, te starten. Hierdoor wordt iedereen meegenomen in de dans. Later worden dan soms de handen los gelaten, en danst iedereen ook even individueel.

Het kan voorkomen dat er extra assistenten aanwezig zijn, bij voorkeur mensen met veel biodanzaervaring. Deze assistenten doen vooral gewoon mee, maar maken het soms voor de biodanzadocent net iets makkelijker om aan deze speciale doelgroep biodanza te kunnen verzorgen.

Toon alle docenten die biodanza (kunnen/willen) geven aan mensen met een verstandelijke beperking