Biodanza voor verstandelijk beperkten, lijkt (zo veel als mogelijk) op een gewone wekelijkse biodanzagroep.
Echter zal de docent de dansen en oefeningen aanpassen op de groep, zodanig dat iedereen mee kan doen.
Afhankelijk van de deelnemers in de groep, kan er voor gekozen worden om de biodanzales wat in te korten ten opzichte van een reguliere weekgroep, zodat iedereen het fysiek en qua spanningsboog vol kan houden.
Een voorbeeld: wanneer een aantal deelnemers moeilijk in beweging komt, kan de docent er voor kiezen om een individuele aarde dans, als groep, bijvoorbeeld in een kring, te starten. Hierdoor wordt iedereen meegenomen in de dans. Later worden dan soms de handen los gelaten, en danst iedereen ook even individueel.
Het kan voorkomen dat er extra assistenten aanwezig zijn, bij voorkeur mensen met veel biodanzaervaring. Deze assistenten doen vooral gewoon mee, maar maken het soms voor de Biodanzadocent net iets makkelijker om aan deze speciale doelgroep Biodanza te kunnen verzorgen.

Toon alle docenten die biodanza (kunnen/willen) geven aan mensen met een verstandelijke beperking