Biodanza is voor mij een serie van dans en bewegingsoefeningen op muziek, ontworpen om je een intense ervaring van het hier en nu – het huidige moment – te geven. We noemen het een VIVENCIA of ‘in vivencia zijn’. Biodanza stelt voor dat de moderne mens niet meer in harmonie met zijn biologische omgeving leeft. Voor 99,997% van onze menselijke geschiedenis leefden we in kleine groepen, als onderdeel van de natuur. Tegenwoordig leven we gescheiden van elkaar, zelfs van onze eigen families, en van de natuur; in een onwerkelijk ‘denkend universum’ waar bijna al onze energieën gewijd zijn aan het verleden of de toekomst – wat we hadden moeten doen of zeggen, en wat we gaan doen of zeggen! Onze biologische systemen zijn niet zo snel geëvolueerd als onze hersenschors. Omdat ons rationele denken dominant is geworden en ons gedrag in ongekende mate gecontroleerd, zijn onze instincten, gevoelens en emoties gedwongen om een stapje terug te doen – ten koste van onze algehele gezondheid en welzijn. 

Biodanza wil ons herenigen met onze biologie, onze natuurlijke organische functies die ons in staat hebben gesteld om miljoenen jaren te overleven. Door ‘aanwezig’ en ‘in het moment’ te zijn, in vivencia dus, denken we niet en hebben onze instincten, gevoelens en emoties een kans om zich te laten zien en te worden uitgedrukt, vanuit het hart en door het lichaam. Idealiter wordt biodanza regelmatig en consequent beoefend in een wekelijkse les, met meer diepgaande weekendworkshops meerdere keren per jaar. Dit is een welkome en broodnodige gelegenheid in deze tijd, het proces hier in levert na verloop van tijd een aantal opmerkelijke therapeutische effecten op.

Mensen die aan biodanza beginnen, kunnen het volgende verwachten:

 1. Meer zelfvertrouwen en aanwezigheid
 2. Vrijere en meer plezierige expressie door het lichaam (dans)
 3. Meer vreugde en geluk in het leven
 4. Diepere, meer echte verbindingen met anderen, de natuur en zichzelf
 5. Genezing van vroegere trauma’s, wonden en pijn
 6. Ervaring van liefde – romantisch, platonisch en broederlijk
 7. Verdergaan dan het ego en zich te verbinden met alles wat is
 8. Het lichaam te voelen als een bron van plezier, in plaats van pijn
 9. Verhoogde gevoeligheid en sensualiteit
 10. Uitvinden wat het is wat je wilt en wilt in het leven, en om daarvoor te gaan
 11. Spanningen en starheden in het lichaam en in je persoon op te lossen
 12. Leren hoe je je los kan maken van giftige relaties, relaties die je niet voeden
 13. Creatiever, expressiever, opener en levendiger te worden
 14. De ontelbare zegeningen van menselijk contact en streling te ontdekken
 15. En bovenal een vollediger en blijer mens te worden, die de uitnodiging aanvaard te oefenen het leven van moment tot moment te dansen!

Annette Heynderickx

Biodanzaschool Antwerpen