Marjolein van der Kruijf

  • 0317-417914
Biodanza is voor mij tot nu toe het beste wat ik ben tegen gekomen. Een schitterende synthese tussen kunst, beweging, intellect, biologie, gevoel,  spiritualiteit en wijsheid. Dansen is een prachtige opening daartoe.

Voor mij is het in de eerste plaats een enorme verrijking van mijn leven en de manier waarop ik geleerd heb met mensen om te gaan. Door ADHD en Dyscalculie is het vermogen om een groep te leiden helaas beperkt. Maar door de vele opleidingen die ik binnen Biodanza gedaan heb en het vertalen heb ik wel veel gevoel en kennis opgebouwd over wat Biodanza eigenlijk inhoudt .Dat het pas begint op het moment dat je uit de zaal komt. Dat het er vooral om draait het leven op zich te leren kennen en de kwaliteit van het leven voor zo veel mogelijk levende wezens te verbeteren. En hoe je het zelf leeft. Wat voor mij ook belangrijk is dat de taal die binnen Biodanza gebruikt wordt geen lege vaktaal is. Maar gewone dagelijkse woorden uit het echte leven. Waardoor mensen echt geraakt, geroerd en geïnspireerd worden.

Deze kennis stel ik graag ten dienste.