De VBN is de vakvereniging voor gecertificeerde biodanzadocenten in Nederland.

De aangesloten docenten hebben een jarenlange opleiding gevolgd en zijn gekwalificeerd in het geven van biodanza. Ze doen dit met enthousiasme en liefde, vanuit hun hart. Samenwerking staat daarbij hoog in het vaandel, met als gemeenschappelijk doel om biodanza in de wereld te brengen. Want we geloven dat biodanza de wereld mooier kan maken door de deelnemers terug te brengen bij hun ware natuur en steeds meer te bevrijden van ego en strijd.

VBN is een vereniging van enthousiaste vrijwilligers, we organiseren vele activiteiten om de verbinding tussen docenten te versterken.

Verdiepingsdagen

De verdiepingsdagen zijn dans- en inspiratiedagen voor docenten. Op zo’n dag komt een buitenlandse docent met jarenlange biodanza-ervaring aan ons les geven. We dansen twee vivencia’s rond een thema dat de betreffende docent na aan het hart ligt en de docent inspireert ons met theorie en inzichten. Veelal komt zo’n docent naar Nederland om op één van de scholen les te geven. We maken dankbaar gebruik van zijn of haar aanwezigheid op de vrijdag voor het betreffende weekend of juist de maandag na afloop. Vaak komen er vijftig tot zestig docenten naar zo’n dag.

Promotie, externe communicatie en maatschappelijke erkenning

Het blijft belangrijk om aan de naamsbekendheid en het imago van biodanza aandacht te besteden. De issuegroep promotie, externe communicatie en maatschappelijke erkenning zet acties op touw, ontwikkelt beeldmateriaal, werkt een communicatiestrategie uit (bijv. omgang met pers en media) en werkt eraan om biodanza bij specifieke doelgroepen onder de aandacht te brengen.

Embrace – internationale contacten

Biodanza is wereldwijd verspreid. In vele landen zijn verenigingen van biodanza docenten. Er valt veel te leren van elkaar. Het ene land is beter georganiseerd dan het andere. Issues die elders spelen, kunnen ook bij ons opduiken en andersom. Eenmaal per jaar komen diverse landen bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om met elkaar te dansen. Het platform waarop we elkaar ontmoeten heet ‘Embrace’ en is informeel. Het heeft geen status en heeft geen officiële positie t.o.v. het IBF. Er nemen per keer zo’n tien landen aan deel. Vaste leden zijn Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland. Er zijn ook contacten met Canada, Zuid-Afrika, Israël, Noorwegen en Portugal. Indien mogelijk zijn zij bij de ontmoetingen aanwezig.

Klik hieronder om …