D.D. 28-10-2013
afgelopen week hebben jullie het bericht van Frank Hanssen ontvangen over de BTW.
Voor alle duidelijkheid:
Er is nu één lid dat toestemming van de belastingdienst heeft om het tarief 6% BTW te hanteren. Die toestemming is gegeven na een controle van de plaatselijke belastingdienst (Nijmegen) van de betreffende docent. Om de belastingdienst te overtuigen heeft Frank Hanssen een DVD gemaakt waaruit duidelijk wordt dat biodanza te vergelijken is met het beoefenen van sport. Daarmee valt het in de 6% categorie. De dvd is in een gymzaal opgenomen. Bij de DVD is er een zeer uitgebreide brief (8 pagina’s) gestuurd, waarin alle oefeningen uit de DVD worden beschreven, maar ook een uitgebreide motivatie waarom biodanza 6% zou moeten zijn. (oa structuur van de les, de muziek en het doel van biodanza).
Toestemming in Nijmegen betekent nog niet dat er landelijk unaniem over gedacht wordt. Er ligt geen landelijke uitspraak over het BTW-tarief voor biodanza. Wel is er nu dus het begin van jurisprudentie. Dat wil zeggen dat anderen in andere plaatsen hiernaar kunnen verwijzen bij een controle.
Wij zijn nog aan het overwegen of we de weg in gaan slaan om een landelijk geldende uitspraak te ontlokken. Dan moeten we naar de kennisgroep omzetbelasting. Als je die weg bewandelt, loop je ook het risico op een NEE. Frank heeft er bewust voor gekozen om te beginnen met plaatselijk jurisprudentie op te bouwen.
Het is dus aan ieder van jullie om zelf in te schatten hoe je met deze situatie omgaat. Als je vanaf het derde kwartaal van 2013 6% rekent, is het verstandig om de andere 15% in een potje apart te houden. Mocht je controle krijgen en mocht je je eigen belastingdienst niet weten te overtuigen (ook niet met de DVD, de genoemde brief en de brief waarin staat dat de belastingdienst Nijmegen het wel goedkeurde), dan loop je het risico dit bedrag over de laatste vijf jaar alsnog bij te betalen.
Dit geldt dan alleen als je omzet € 7.750 overschrijdt. De jaren dat je omzet lager is, hoef je je überhaput niet druk te maken over de BTW.
(Het bedrag aan omzet van € 7.750 kan hoger zijn als je voor de btw aftrekbare kosten hebt. )
Ik hoop hiermee iets meer duidelijkheid te hebben geschapen.
Met vriendelijke groet,
Jantine Gerbscheid

PS In het bericht schrijft Frank over een vergoeding op uurbasis voor de beantwoording van inhoudelijke vragen. Hij bedoelt daarmee niet de vragen die van belang kunnen zijn voor alle leden. Die vragen kun je hem gewoon stellen.

Hieronder het bericht van Frank Hansen:

Nijmegen, 24 oktober 2013
Aan alle leden van de VBN,
Het onderstaande is interessant voor elk lid dat aangifte BTW doet.
Met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
Na lang wachten is er eindelijk bericht van de Belastingdienst over de toepassing van BTW voor biodanza
(6% of 21%). Het is een positief bericht met een “maar” geworden.
Als je minder dan € 7.750 (of hoger als er daarnaast btw aftrekposten zijn) aan inkomsten hebt, maakt het
btw tarief (6% of 21%) financieel niets uit want dan val je onder de KOR regeling (Kleine Ondernemers
Regeling) en hoef je geen BTW af te dragen. Je moet echter wel aangifte doen!
Vanaf deze € 7.750 (of hoger als er btw aftrekposten zijn) moet je bij 21% btw wel gaan betalen. Is de btw
6% dan hoef je pas vanaf circa € 24.000 btw (of hoger als er btw aftrekposten zijn) af te dragen.
Naar aanleiding van een belastingcontrole bij een van de leden van de VBN heb ik, met de hulp van een
aantal leden van de VBN, een concept brief opgesteld voor de belastingdienst met het doel hen te
informeren over biodanza en om het standpunt te bepleiten dat het verlaagde tarief van 6 % van
toepassing is omdat biodanza gezien kan worden als: ”actieve sportbeoefening door de mens”.
Onder regie van een gespecialiseerde belastingadviseur van een accountantskantoor is de brief verstuurd
in december 2012. Daarnaast is er een DVD van een demonstratie biodanzales gemaakt en meegestuurd
ter verdere toelichting.
Door omstandigheden heeft de beantwoording van de brief lang op zich laten wachten. Uiteindelijk heeft
een collega van de oorspronkelijke behandelaar van de belastingdienst een korte akkoordverklaring
geschreven. Helaas wordt daarbij niet expliciet verwezen naar de uitgebreide brief en DVD van december
2012 en ook is de brief niet een algemene toestemming voor iedereen in Nederland die biodanza geeft.
Wel kun je eruit lezen dat de belastingdienst van mening is dat het 6% tarief van toepassing is omdat
biodanza gezien kan worden als “actieve sportbeoefening door de mens:”
Wanneer je BTW aangifte doet, is het mijn advies om vanaf 1 juli 2013 de inkomsten aan te geven onder
het 6% tarief. Als er vragen komen van de belastingdienst of van degene die de aangifte voor je doet, kun
je van mij de uitgebreide motivatie brief van december 2012, de bijbehorende DVD en de reactie van de
belastingdienst ontvangen.
Hoewel misschien erg interessant wil ik je adviseren geen terugvordering van btw van oude jaren te doen.
Omdat het geen algemene goedkeuring is voor heel biodanza in Nederland is er een grote kans dat de
betreffende belastingdienst dan opnieuw alles zal onderzoeken. De uitkomst is dan onzeker.
Mijn voorkeur heeft het daarom de 6% voor de toekomst (vanaf 1 juli 2013) te gaan hanteren zonder
daarover met de belastingdienst nu te gaan communiceren.
Onze belastingadviseur die de regie heeft gevoerd over deze kwestie is het eens met mijn advies.
Warme groet Frank (frank@hanssen.nl)

PS 1 Kopieën van de uitgebreide motivatie brief van december 2012, de bijbehorende DVD en de reactie
van de belastingdienst kan ik per post naar je toesturen. Wil je het niet verder verspreiden s.v.p. en
er heel terughoudend mee omgaan. De vergoeding voor het maken van de kopieën van de brieven
en de DVD is € 15. Voor de beantwoording van inhoudelijke vragen vraag ik een vergoeding op
uurbasis van € 50.
PS 2 Als je structureel niets hoeft te betalen kun je zelfs vrijstelling krijgen van het aangifte doen. Formeel
is dat “een ontheffing van administratieve verplichtingen”. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te
doen en je mag dan geen btw meer factureren.
PS 3 Informatie over de KOR regeling staat op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_
de_btw/kleineondernemersregeling/