Robert de Jong

Website
Biodanza, de essentie:Biodanza biedt de mogelijkheid om te leven vanuit de essenti?le kern. Om te bewegen in het leven vanuit hart en ziel en passievol verbinding te maken met jezelf en met de mensen en de wereld om je heen, vanuit zuiverheid en authenticiteit. Met als doel om expressief en gracieus te kunnen floreren. Plezier, ontspanning en geluk staan centraal.En de kunst om balans te ervaren in ieder moment en in iedere situatie die je aangereikt wordt door het leven. Kortom: om dansend door het leven te kunnen gaan... Biodanza betekent ÒDans van het levenÓOm vanuit je centrum en je hart een betere kwaliteit van leven te cre?ren. De dansen en oefeningen leren je dat je intens kunt leven, genieten van en in vrede kunt zijn met ieder moment van je leven. In het HIER en NU, ZIJNOm bewustzijn te cre?ren (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel), zodat je een vrije keuze en de mogelijkheid tot kiezen tot je beschikking hebt. Zodoende ben je de organisator van je eigen leven. Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid.Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is. (Paulo Coelho) Hoe wil je met de verschillende situaties in je leven omgaan?Hoe wil je deze interpreteren? Welke betekenis geef je ze?Hoe wil je met je relaties en de mensen om je heen zijn? En wat is het beste voor jou en voor de ander? Door dit proces aan te gaan zul je:- het leven met meer energie en vitaliteit tegemoet kunnen treden,- flexibel en helder in je grenzen worden, - bij de scheppende kracht van creatie komen, - plezier ervaren en meer gaan genieten,- je oneindige bron van creativiteit ontdekken, - met liefde en compassie je relatie met het leven en anderen gaan voeden,- in staat zijn erkenning en affectie toe te laten en te ontvangen<- groeien naar volwassenheid en jezelf kunnen dragen,- zelfstandig, verantwoordelijk en vrij zijn, - je eigen antwoorden geven en proactief worden, - ontwikkelen richting een allesomvattende integratie met jezelf - en de mensen om je heen: je ouders, familie, partner(s), vrienden, collega's,- alsmede met de natuur en de kosmos. Door het vertalen van emoties in beweging voel je je fit en ervaar je verlangen en plezier in het leven. Ook word je aangemoedigd je creatieve vermogens aan te spreken, je gevoelens van liefde en respect te uiten en te beseffen dat je niet alleen in het leven staat en kunt delen.Biodanza bevordert menselijke integratie, gezondheid en persoonlijke groei. In de workshops wordt gewerkt met behulp van muziek, ritme en emoties.De effecten:Deelnemers geven aan meer zelfvertrouwen en plezier te krijgen en meer te durven genieten van het leven. Ze hebben meer energie. Wetenschappelijk onderzoek heeft de gunstige effecten van Biodanza aangetoond: het versterkt het immuunsysteem (weerstand), het zenuwstelsel en het functioneren van alle organen. Het cre?ert een nieuwe verbondenheid met je lichaam en brengt een sterkere verbinding met je eigen identiteit tot stand.Tot slot bieden de workshops van Biodanza de toegang tot vervullende manieren van communicatie en het cre?ren van een nieuwe, positieve levensvisie.Er bestaat een mogelijkheid voor ons allemaal om voluit te leven. Om onze verlangens en wensen te realiseren. Om vervullende relaties te hebben. Om expressie te geven aan ons potentieel en aan onze (verborgen) kwaliteiten. Aan onze creativiteit en aan wie we in werkelijkheid zijn. Om terug te komen bij onze essentie. Om in vrijheid te bewegen. Om te verbinden met alle leven, in onszelf en om ons heen. Vanuit openheid en zuiver respect. In het Hier en Nu kunnen we vorm geven aan liefde en geluk in ons leven. Rolando ÒVerander jou dans dan verandert jou LevenÓJe bent van harte welkom om mee te dansen met Robert de Jong Biodanza4you 06-22966808

Weekgroepen van Robert