Biodanza jaartraining ‘de zeven chakra’s’ 2023-2024 in Tiel

Biodanza is een hele zachte manier van helen en helpt je je steeds meer te bevrijden van je patronen, blokkades en maskers. Deze beschermingsmechanismen die we vaak onbewust al vanaf onze jeugd gebruiken om ons staande te houden in de wereld, dienen ons niet meer op volwassen leeftijd en zitten ons zelfs vaak behoorlijk in de weg. Biodanza is een systeem wat erop gericht is ons hiervan vrij te maken zodat ons genetische potentieel naar buiten kan komen en wij steeds meer ons authentieke zelf worden.

Wat?
In deze biodanza-jaartraining gaan we aan de slag met de belangrijkste zeven chakra’s, energiecentra, in ons lichaam. Het woord chakra’s komen uit het Sanskriet, een Oud-Indische taal, en betekent wiel. Daar waar we niet vrij zijn kan de energie niet stromen en zetten we het vast in o.a. onze chakra’s. Dit heeft dan invloed op onze lichaamsfuncties en emoties. Biodanza helpt ons om de energie vrij te maken daar waar het niet stroomt. Alle chakra’s staan met elkaar in verbinding. Als er een chakra blokkeert heeft dat invloed op de andere chakra’s. Het doel van de training is de balans in de chakra’s te herstellen zodat de energie weer vrij mag gaan stromen m.a.w. dat de balans tussen lichaam en geest zoveel mogelijk hersteld wordt en wij ons weer ‘heel’ voelen.

Voor wie?
Deze training is voor iedereen geschikt die zich persoonlijk wil ontwikkelen, het verlangen heeft voluit te leven, en voelt dat er van alles tussen zit wat dat tegenhoudt. Heb je een levensvraag, wil je je weer vitaal voelen, wil je weer in je kracht komen, wil je meer (zelf)vertrouwen, mis je levenszin, wil je meer bezieling, wil je gaan staan voor wie je bent, wil je meer verbinding, wil je contact of  meer liefde in je leven? Dit zijn voorbeelden van de vele vragen die er kunnen zijn en die je in de weg kunnen zitten om te worden wie je in essentie bent.

Programma
Deze biodanza-jaartraining is opgebouwd uit zeven dagen. Op elke verdiepingsdag geef ik twee vivencia’s (biodanza-workshops) welke inwerken op de chakra waar we die dag mee werken. Daarnaast zal er elke keer een moment zijn waarin we delen vanuit ons hart. Tevens is de uitnodiging je ervaringen na elke zaterdag op papier te zetten zodat er nog meer verdieping kan plaatsvinden.

De jaartraining is als volgt opgebouwd:
Zondag 5 november (2023) Wortelchakra (of stuitchakra)
Deze dag gaat over je basis, over veiligheid en vertrouwen, een stevige grond die nodig hebt om in je kracht te komen.

Zaterdag 16 december (2023) Sacraalchakra (Seks-chakra)
Deze dag gaat over levenslust en levensenergie welke je nodig hebt, om om te zetten in daad- en creatiekracht en om je te manifesteren.

Zaterdag 3 februari (2024) Zonnevlecht (Plexis Solaris)
Deze dag gaat over de chakra van de wil; gaat over leven vanuit je ware zelf, staan voor wie je bent en daarin kwetsbaar te durven zijn.

Zaterdag 2 maart (2024) Hartchakra
Deze dag gaat over houden van je zelf en de ander. De hartchakra is het centrum van de liefde en verbindt de hiervoor genoemde aardse chakra’s met de hemelse chakra’s die hierna komen.

Zondag 7 april (2024) Keelchakra
Deze dag gaat over je zelf laten horen, je stem gebruiken en je uitspreken; ‘kleur bekennen’.

Zaterdag 4 mei (2024) Derde oog (of voorhoofd) chakra
Deze dag gaat over het centrum van je intuïtie, het verruimen van je bewustzijn en de stem volgen van je innerlijk weten.

Zaterdag 1 juni (2024) Kruinchakra
Deze dag gaat over ons verbinden met ons Hogere zelf waarin we ons verbonden voelen met alles en iedereen. Gaat over zingeving en spirituele groei.

Praktisch en aanmelden

Groepsgrootte:
12-40 deelnemers

Kosten:
De jaartraining is € 560, maak je het bedrag in één keer over dan betaal je € 520. Bij aanbetaling van € 80 is je deelname bevestigd. Deelname voor 1 dag is € 80. Geld kan overgemaakt worden op: NL70 RABO 0300 3489 16 t.n.v. E.A.M. van Kessel. Het resterende bedrag kan voor aanvang overgemaakt worden of contact betaald worden aan de deur. Gespreide betaling is mogelijk.

Aanmelden voor de training of voor 1 dag:
ster1967@gmail.com

Info:
0621975903

Naam Biodanza docent(en)
Esther van Kessel
Dag(en)
Zondag 5 november 2023
Zaterdag 16 december 2023
Zaterdag 6 januari 2024
Zaterdag 3 februari 2024
Zaterdag 2 maart 2024
Zaterdag 4 mei 2024
Zaterdag 1 juni 2024
Tijdstip(pen)
10.00 tot 17.00 uur
Locatienaam
LifeJoy Stichting
Adres
Zuiderhavenweg 6
Postcode
4004 JJ
Plaatsnaam
Tiel
Telefoonnummer
0621975903
E-mailadres Biodanza docent
Website Biodanza docent