de zeven pijlen, teachings van de Maya’s

Foto locatie

vergrootglasVergroten

In deze drukke snelle digitale wereld is het moeilijk voor te stellen dat er eeuwenoude teachings zijn die ons kunnen helpen richting te geven aan ons leven. Teachings die houvast bieden en waar we steun aan kunnen hebben. Teachings die als een kompas voor ons leven zijn. Levenslessen die vroeger al werkten en die nu nog steeds actueel zijn.

?Die teachings zijn er. We hebben ze nodig. Misschien wel meer dan ooit. Het zijn de lessen van de zeven pijlen.

?Wij hebben deze levenslessen in 2007 leren kennen. Sindsdien vallen we er telkens op terug. Als we vastlopen in het leven, wijzen ze de weg naar de meest vruchtbare keuze. Ze bieden inzicht. Soms, als we iets heel nieuws denken te leren in het leven dat voor ons klopt, realiseren we ons opeens dat het eigenlijk al in deze teachings verwerkt zit.

De lessen zijn alomvattend. Compact. Simpel. Tegelijkertijd kan je er levens lang over doen om ernaar te leren leven. Want ze zijn ook uitdagend. Confronterend. Ze gaan in tegen de mainstream. Ze komen niet overeen met wat iedereen in onze maatschappij normaal vindt om te doen. De teachings  zijn gebaseerd op wijsheid. Ze leggen je niets op, ze wijzen je erop dat je altijd twee keuzes hebt. Je keuze kan je leiden in de richting van het licht of naar het donker.

Daarom wordt het de les van de zeven lichte en donkere pijlen genoemd.

?De lessen zijn oud. Ze komen bij de Maya’s vandaan. Volgens de Maya’s zijn ze niet door mensen bedacht maar ‘gedownload’ van de sterren. In de christelijke traditie hebben we de tien geboden, afkomstig van God. De zeven pijlen zijn geen geboden. Geen leefregels. Het zijn richtlijnen voor wie het beste uit zichzelf wil halen. Het zijn inzichten voor wie het licht wil ontdekken, in zichzelf en in anderen. Ze wijzen de weg naar zelfverwerkelijking, gebaseerd op groei, harmonie, liefde en vrede. De lessen herinneren ons telkens aan onze intentie.

zeven pijlen

De titel van dit traject is niet meteen te begrijpen. De naam komt niet van pijlen die richting aangeven. De pijl verwijst naar het schieten met pijl en boog, een wapen dat net zo oud is als deze teachings.

  • Met welke intentie leef je?
  • Wat voor pijlen wil je afschieten?
  • Giftige pijlen die verwonden of pijlen van schoonheid die raken met liefde en wijsheid??
  • Op wie richt je je pijlen? Op anderen of op jezelf? Misschien wel op beiden.
  • Wat doe je als je geraakt bent door een giftige pijl?
  • Hoe trek je de pijl eruit en hoe help je je lichaam om te helen?
  • Hoe haal je het gif uit je lichaam?
  • Hoe kies je weer voor groei en schoonheid?

Rond de teachings en vragen gaan we dansend onze antwoorden vinden. En onze stem bevrijden. We gaan voelen, dansen en ervaringen delen. We gaan groeien. En we vinden een kompas voor ons leven.  

Naam Biodanza docent(en)
Jantine Gerbscheid
Dag(en)
introductiedag (losse dag) 17 september
29 oktober
3 december
8 januari
25 februari
24 maart
21 april
26 mei
Tijdstip(pen)
10.30 uur tot 17.00 uur
Locatienaam
ZOED
Adres
Wilhelminapark 28
Postcode
2012KC
Plaatsnaam
Haarlem
Telefoonnummer
06-30966755
E-mailadres Biodanza docent
Website Biodanza docent