Jaargroep “Open aanwezig in relatie”

Neem plaats in de realiteit van het altijd al in relatie zijn. Ontspan, laat los en wees open aanwezig in relatie met jezelf en anderen en al het Zijnde. Dat is de uitnodiging die deze jaartraining aan jou geeft. Alles is altijd met alles verbonden, jij bent altijd met alles verbonden. Dit is een realiteit die we niet altijd zo ervaren. We denken onszelf gemakkelijk als losstaande entiteit, los van al het andere. Wanneer je je voor een moment opent dat je, precies hier, totaal in verbinding bent al het Zijnde, dan opent je geest zich waarschijnlijk direct. Je ervaart iets als onbegrensdheid, openheid, oneindigheid en verbinding die gegeven is. De openheid van Zijn wordt manifest.

Wanneer we ons herinneren dat we altijd al in relatie zijn en geen verbinding hoeven te zoeken, dan kan iets in ons heel diep ontspannen. We hoeven niet meer ons best te doen om relatie te maken, we kunnen ontspannen in de gegeven verbinding. Dit is een heel diep thuiskomen. Tegelijkertijd merken we op dat deze gegeven verbinding misschien ook spannend voor ons is of denken we aan allerlei voorwaarden te moeten voldoen om in relatie te mogen zijn. Dit zijn thema’s waar we deze jaartraining bij stil zullen staan.

Je wordt uitgenodigd om je patronen en gedragingen, je overtuigingen en ideeën over ‘in relatie zijn’ te onderzoeken. We zullen ontdekken hoe hard we aan het werk zijn in relaties en dat het ook anders kan. We zullen ook ontdekken op welke manieren we relatie proberen te vermijden en dat dat niet nodig is.

Thema’s die onder andere in deze jaartraining aan bod komen zijn:
– Ontspan, word zacht, je bent al in verbinding.
– Het verschil van in relatie zijn tussen je dagelijkse manier van doen en in relatie zijn vanuit Zijn, openheid.
– De leegte die je voelt in relatie met anderen en het verlangen dat daarmee samenhangt.
– Alles vindt plaats in jouw bewustzijn. Hoe jij relatie ervaart heeft alles van doen met jouw geschiedenis.
– De waarde van je ‘nee’, de wijsheid van je boosheid.
– Ontdek wat jij tussen jezelf en de ander plaatst om in relatie te ‘mogen’ zijn.
– Positieve en negatieve overdracht in relatie leren herkennen en toe-eigenen.
– De kostbaarheid van boosheid, verdriet, angst, je kwetsbaar voelen, kracht, wijsheid, schaamte, et cetera.

In deze jaartraining leer je om waarachtig in relatie te zijn met jezelf en de ander. Daarmee wordt bedoeld dat je bijvoorbeeld emoties niet projecteert op de ander, maar leert dat ze van jou zijn, een kostbaar deel van jou. Door je emoties toe-te-eigenen kom je thuis in jouw natuurlijke aard. Jouw natuurlijke aard is wie je van nature bent; een krachtig, wijs, liefdevol wezen dat niet bepaald wordt door zijn of haar conditioneringen, maar door de openheid van elk moment. De kracht, puurheid, liefde en wijsheid van je wezen kan naar de voorgrond komen en jezelf en je relaties verrijken. Dat is de vrucht van deze jaartraining.

Digna geeft deze jaartraining in het seizoen 2022-2023 voor de tweede keer. Zij zal de rijkdom van de eerste keer meenemen en aanvullen met nieuwe inspiratie.

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?
Deze jaartraining is open voor iedereen die vanuit zijn of haar natuurlijke aard in relatie wil leren zijn met anderen. Het is daarbij van belang dat je wilt leren om dat wat in jou leeft, te herkennen, te erkennen en toe-te-eigenen. Tevens is deze jaartraining bedoeld voor mensen die willen leren om waarachtig aanwezig te zijn met anderen, en alles wat in relatie oplicht te zien als kostbaar geschenk dat de relatie kan verrijken.

Wat vraagt deze jaartraining van jou?
– Dat je alle bijeenkomsten aanwezig wilt / kunt zijn.
– 20 minuten meditatie per dag.
– Het lezen van de toegezonden theorie + het lezen van enkele studieboeken.

Aanmelden
Wil je aan deze jaartraining deelnemen, stuur een berichtje aan info@zijninbeweging.nu
Digna neemt graag contact met je op. Bij de aanmeldprocedure hoort een intake gesprek. Dit gesprek zal ongeveer 15 minuten duren en zal plaatsvinden via zoom. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.

Aantal deelnemers
Aan deze jaartraining kunnen maximaal 21 mensen deelnemen.

Naam Biodanza docent(en)
Digna Schenk-Hofstee
Dag(en)
Zie website www.zijninbeweging.nu
Tijdstip(pen)
Locatienaam
Vrije School Driebergen
Adres
Faunalaan 250
Postcode
Plaatsnaam
Driebergen
Telefoonnummer
06-45826724
E-mailadres Biodanza docent
Website Biodanza docent