Dat kan indien je afgestudeerd bent aan een IBF of Scuolatoro Biodanza School of indien je momenteel studeert en inmiddels onder supervisie les mag geven.

Registreer je via dit formulier

Leraren Biodanza

Hieronder alle informatie op een rijtje.

Je kan gebruik maken van de groepskorting bij Buma-Stemra (als je lesgeeft).
Bij gebruikmaking van muziek tijdens het geven van lessen of workshops ben je verplicht BUMA/STEMRA voor auteursrechten te betalen. Je bent niet verplicht dit via de VBN te regelen, echter via de VBN heb je wel recht op korting.

Je kan je wekelijkse groep(en) en eventuele evenementen op de website van de vereniging zetten.

Je bent van harte welkom op de verdiepingsdagen die we zo’n vijf of zes keer per jaar organiseren:
Er komen regelmatig zeer ervaren buitenlandse biodanzadocenten naar Nederland om een weekend op een school te geven of om mensen op te leiden voor een bepaalde extensie. We nodigen die docenten dan uit om een dag eerder te komen of een dag langer te blijven en op die vrijdag of op die maandag ‘les te geven’ aan ons als docenten. Op deze dagen dansen we met elkaar als docenten (twee vivencia’s), we ontmoeten elkaar en kunnen bijpraten tijdens de gemeenschappelijke lunch. En natuurlijk worden we geïnspireerd door theorie, inzichten, nieuwe oefeningen en/of nieuwe muziek. De muziek en het verslag worden rondgestuurd na afloop onder de aanwezigen.

Je blijft geïnformeerd over ontwikkelingen in de biodanzawereld. Je kan bijvoorbeeld lid worden van de besloten Facebook groep waar ruim 140 leraren aan deelnemen. Daar kan je aan discussies deelnemen, vragen stellen enz. (je kan je niet zelf aan de groep toevoegen. Wij sturen je een uitnodiging) Ook als je niet aan FB doet, informeren we je. De belangrijkste brieven en uitnodigingen ontvang je in je mailbox.

Je bent ook van harte welkom op de ledenvergadering. Tweemaal per jaar, in principe op de laatste zondag van maart en van september, komen we bij elkaar. We dansen samen en bespreken alles wat er voor de vereniging van belang is.

Tenslotte ben je meer dan welkom om in één van de issuegroepen deel te nemen. We zijn heel blij als jij jouw kwaliteiten wilt inzetten voor de vereniging. We hebben issuegroepen rond:
promotie en externe activiteiten, financiën, maatschappelijke erkenning. Internationale contacten (Embrace).

Een lidmaatschap is altijd voor het lopende jaar en kan opgezegd worden door een mail te sturen voor 1 december.

Kosten Jaar Lidmaatschap VBN
Studenten onder supervisie krijgen in het jaar dat ze lid worden 50% korting.

rekeningnummer voor lidmaatschap:
NL98 INGB 0007 5559 14 t.n.v Ver. Biodanza Docenten Nederland o.v.v. lidmaatschap “jaar” “je naam”

BUMA/Stemra (alleen nodig indien je lesgeeft en je dit via de VBN wilt regelen)
Afgestudeerd docent:          € 214
Student onder supervisie:     € 113

Deze bedragen zijn indicatief, afhankelijk wanneer BUMA de juiste jaarbedragen uitgeeft.
Het bedrag wordt berekend naar rato van het aantal kwartalen dat je lesgeeft (afgerond naar boven). Je betaalt altijd per jaar, tenzij je start later dan 1ste kwartaal in het jaar of stopt eerder dan laatste/4de kwartaal van het jaar. Je ontvangt uiterlijk in april een mail met informatie over betaling hiervan.

Aanvragen van een lidmaatschap gaat via het registratieformulier