Wie was hij?

Rolando Toro Araneda, geboren in 1924 in Chili (overleden in februari 2010) was dichter, kunstenaar/schilder en grondlegger van deze dansmethode die biodanza heet. Ook bekleedde hij een leerstoel voor psychologie, medische antropologie en creatieve kunst aan de universiteit van Santiago de Chili.

Rolando Toro Araneda ontwikkelde biodanza in de jaren ’60 van de vorige eeuw: “Dansen is één van de aangeboren vermogens van de mens, evenals zingen en schreeuwen.

De eerste kennismaking met de wereld is de beweging. De dans vindt haar oorsprong in het diepst van ons wezen. Ze is de beweging van het leven, van intimiteit; ze is de impuls die leidt naar eenheid en naar verbondenheid.”

Rolando Toro Araneda vond een geniale manier om als mens te groeien. Biodanza is een weg naar zelfbewustzijn. Door muziek, dans en contact met anderen, laagdrempelige en plezierige dansoefeningen, werkt biodanza als instrument om onze talenten verder te ontwikkelen en eigen te maken.

Rolando Toro Araneda had een droom om de hele wereld te laten dansen. In 2001 werd hij voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk met biodanza over de afgelopen 40 jaar. Over biodanza schreef hij:

Biodanza is geleidelijk in mijn leven gekomen en heeft steeds meer aan kracht gewonnen. Ze wekte de belangstelling van mensen, zorgde voor verrassende veranderingen bij sommige deelnemers, en schiep vooral voor een gevoel van wedergeboorte en van hoop in het leven. Dit alles heeft me tot deze combinatie van kunst, wetenschap en liefde gebracht. Ik voelde dat ik de mogelijkheid schiep van een zuiver contact met de levende werkelijkheid door middel van beweging, gebaren en de uitdrukking van gevoelens.
Muziek was de universele taal, de enige taal die we allemaal konden begrijpen in de Babylonische spraakverwarring van deze wereld. De dans was de ideale manier om lichaam en ziel te integreren en kon bij alle deelnemers geluk, tederheid en kracht naar boven halen. Uit dit geheel van ervaringen en gevoelens ontstond het verlangen om kleine groepen te vormen om te dansen, te zingen en elkaar te ontmoeten met muziek.”

Rolando Toro Araneda

Rolando Toro Araneda schreef o.a. dit gedicht:

Biodanza, de dans van het leven
Leren dat leven een kunst is.
Het lichaam opnieuw ontdekken.
Het terugvinden van je hart.
Je eigen talenten ten diepste ontwikkelen.
De ware menselijke kwaliteit hervinden.
Dat is biodanza.

Volg een proefles