Bij de VBN aangesloten docenten respecteren de regels van het RIVM. Hieronder kun je lezen wat van jou wordt verwacht als je deelneemt aan een biodanzaworkshop en wat je van ons kunt verwachten. De manier waarop in een bepaalde workshop aan de richtlijnen gestalte wordt gegeven zal echter per docent en per dansplek enigszins verschillen. Je kunt de docent van jouw keuze altijd benaderen over diens aanpak in het volgen van de RIVM richtlijnen.

Update 5 juni

Vanaf 5 juni gaan verdere versoepelingen op de Covid maatregelen in, welke een grote stap zijn naar ‘normale’ biodanza.

Hoewel contact is toegestaan, is dit niet vanzelfsprekend; als je geen fysiek contact wil is dansen op afstand altijd een mogelijkheid

Update 19 mei 2021

Vanaf 19 mei gaan de versoepelingen van de maatregelen in. Wat betekent dat voor het dansen?
Regels 18 jaar en ouder, binnen 

Regels 27 jaar en ouder, buiten

Regels 18 jaar en ouder, binnen 

Algemene maatregelen tijdens Corona

Gezondheidscheck: wanneer je één van onderstaande vragen met JA beantwoordt mag je niet deelnemen aan deze dansworkshop.

 1. Had je in de afgelopen 24 uur of heb je op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot of gezinslid met het COVID-19 virus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het COVID-19 virus is vastgesteld?

Wat verwachten we verder van jou?

 1. Je meldt je van tevoren aan voor de dansworkshop van jouw keuze
 2. Je hebt de gezondheidscheck gedaan en alle vragen naar eer en geweten met ‘nee’ beantwoord
 3. Als je na het aanmelden voor de dansworkshop alsnog één van de vragen met “ja” moet beantwoorden, dan annuleer je jouw deelname; dit kan meestal gratis
 4. Je zorgt voor je eigen waterfles, dekentje en/of matje
 5. Je gaat van tevoren thuis naar het toilet en maakt zo min mogelijk gebruik van het toilet bij de dansruimte
 6. Je komt indien mogelijk met eigen vervoer
 7. Je komt niet eerder dan het aangegeven vroegste tijdstip van binnenkomst; na afloop van de workshop ga je direct weer weg
 8. Bij binnenkomst en vertrek was je je handen met zeep of desinfecteert ze met handalcohol
 9. Je houdt 1,5 meter afstand totdat de workshop begint en na afloop
 10. Als je moet hoesten of niezen doe je dat in je elleboog
 11. Tijdens de dansworkshop houd je je aan instructies

Wat kun je van de docent verwachten?

 1. De docent checkt individueel of de deelnemers bereid zijn zich aan de corona-regels te houden
 2. De docent heeft met de gemeentelijke toezichthouder afgestemd over het gehanteerde coronaprotocol en de uitwerking en naleving daarvan in de gebruikte danslocatie
 3. Alleen mensen die op alle vragen in de gezondheidscheck “nee” hebben geantwoord worden toegelaten in de biodanzaworkshop
 4. Voorafgaand aan de dansworkshop worden de ruimten zorgvuldig gedesinfecteerd
 5. Er zijn voldoende handalcohol, zeep, tissues en papieren handdoekjes aanwezig voor de deelnemers
 6. In de toiletruimte hangen duidelijke instructies voor het correct wassen van de handen
 7. De lesruimte wordt optimaal geventileerd
 8. De docent werkt volgens de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM
 9. De docent meldt bij de GGD als er meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) is onder de deelnemers aan zijn/haar workshops
 10. Mocht toch blijken dat bij een deelnemer een COVID-19 infectie is vastgesteld, dan ontvang je daarvan per ommegaande een bericht

Fijn dat het zo weer kan … Veel dansplezier!

Namens het VBN-bestuur, de biodanzascholen en de aangesloten biodanzafacilitatoren in Nederland,