Biodanza voor mensen met een beperking

Soms zijn fysieke, psychische en/of verstandelijke beperkingen dusdanig dat meedansen in een reguliere groep lastig is. Daarom zijn er speciale groepen waar meer gekeken wordt naar wat er wél mogelijk is. De lessen worden speciaal hierop afgestemd. Dit betekent dat de dansoefeningen aangepast worden op wat er mogelijk is in de groep. Ook zijn de groepen daarom soms wat kleiner. Daarnaast kan het prettig zijn om samen met lotgenoten te dansen. De docenten die deze groepen begeleiden zijn hiervoor speciaal opgeleid.

In biodanza word gewerkt met het gezonde deel van de mens. Van hieruit worden mensen geraakt door muziek en beweging waardoor vreugde en plezier in het leven gaat toenemen. Om vanuit deze methode te werken zullen de klachten van de aandoening of beperking verminderen, omdat het gezonde deel word versterkt.

Het kan voorkomen dat er extra assistenten of professionele begeleiders aanwezig zijn om de docent te ondersteunen.

Wij onderscheiden de volgende groepen:

Biodanza voor mensen met een psychische beperking

Mensen met een psychische beperking kunnen bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor prikkels of het maken van contact.

Klik hier voor een docent die les geeft aan mensen met een psychische beperking

Biodanza voor mensen met een fysieke beperking

Voor mensen met een fysieke beperking is het belangrijk dat de dansoefeningen worden aangepast aan hun mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld oefeningen zittend op een stoel worden gedaan.

Klik hier voor een docent die les geeft aan mensen met een fysieke beperking

Biodanza voor mensen met een verstandelijke beperking

Biodanza voor verstandelijk beperkten op Bronlaak

Biodanza voor mensen met een verstandelijke beperking is vooral gericht op ritmische dansen, het contact maken en rekening houden met elkaar. In deze lessen houdt de docent rekening met de beperkte spanningsboog bij deze deelnemers.

Klik hier voor een docent die les geeft aan mensen met een verstandelijke beperking