Biodanza gaat over levenskunst. De kunst werkelijk tot leven te komen, vanuit onze oorspronkelijke potentie en eigenheid. Het gaat om ons weer verbinden met onszelf, met de ander, met het leven en met de liefde.

De naam ‘biodanza’ is een samenvoeging van de twee woorden ‘bio’ en ‘danza’. Het woord ‘bio’ is afgeleid van het Griekse woord ‘bios’, wat ‘leven’ betekent. Het woord ‘danza’ betekent ‘geïntegreerde beweging die geladen is met betekenis’. Samengevoegd komt dit uit op: ‘biodanza, de dans van het leven’. En dat is ook wat biodanza is.

In biodanza dansen we ‘alle’ facetten van het leven, dat wil zeggen de facetten die de gezonde kant in ons aanspreken. Praktisch gezien bewegen we bij biodanza op muziek in een groep. We bewegen binnen deze groep alleen, met z’n tweeën of meer, of met de hele groep. We dansen. Geen vrije dans, maar op grond van een uitnodiging oftewel voorstel van de docent.

Het gaat bij de dansen in biodanza vooral om de ervaring, de beleving, het voelen. Niet om bepaalde vaste danspasjes of een vaste choreografie. Het gaat bij biodanza ook niet om mooi of lelijk of goed of fout. De deelnemers praten niet tijdens de dansen of tussendoor, juist om meer in de beleving en ervaring te blijven. En niet onbelangrijk: mensen vinden het over het algemeen erg fijn, prettig, leuk, of zelfs fantastisch om te doen!

Maar biodanza is veel meer dan ‘gewoon lekker dansen’. Biodanza is een systeem. Een systeem van menselijke integratie en groei, van transformatie, en van herstel of versterking van je gezondheid, van zelfgenezing. In elke dans beoefenen we een bepaalde ‘levenskunst’. Elke dans heeft een bepaald doel en wordt aangeboden binnen een bepaalde context.

Het centrale doel van biodanza is ‘integratie van onze identiteit door het tot expressie brengen van ons genetisch potentieel’. Biodanza is daarmee een veranderingsproces, een andere of nieuwe manier van leven. Biodanza doe je dus niet alleen tijdens de biodanzales, maar ook daarbuiten. Het is een proces om te leren ècht te leven. Als we biodanza gaan doen, dan gaan we op reis. We komen weer in contact met onze oorspronkelijke spontane stroom van vitale en creatieve levensenergie.

We worden bijvoorbeeld in de wekelijkse les gestimuleerd om in de dans contact te maken met onze vitale levensimpuls, en dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor ons dagelijks leven. Of we worden uitgenodigd om onszelf in de dans volledig tot expressie te brengen of ons juist af te stemmen op degene(n) met wie we dansen. Of bijvoorbeeld om vastberaden te lopen op de muziek.

Dit alles zullen we ook buiten biodanza meenemen. Biodanza is dus heel veelzijdig en heeft effect op hoe we ons voelen, op de manier hoe we in het leven staan, op onze overtuigingen, emoties, gevoelens, en gedragingen, op de manier hoe we contact maken met anderen, op onze gezondheid, enzovoorts. Biodanza maakt het potentieel in ons wakker, en dat heeft consequenties voor het leven dat we daarbuiten leiden.

Wat uiteindelijk ontstaat, is meer menselijkheid, meer leven, meer integratie, meer verbinding met onszelf, met de ander, met het leven. Er komt meer expressie van onszelf! Het mooie van biodanza is dat het zich, anders dan veel therapieën, richt op het gezonde deel in ons en dat deel wordt aangemoedigd om meer tot leven te komen. En alles wat we aandacht geven, groeit.

Allerlei kwaliteiten, vaardigheden en potenties zijn in de kern in ons aanwezig, maar het kan nodig zijn dat ze gestimuleerd of wakker gemaakt moeten worden om (meer) tot expressie te komen. In biodanza gaan we niet analyseren waarom bepaalde kwaliteiten of potenties bij een deelnemer niet tot uiting zijn gekomen. Door in een stimulerende en veilige omgeving (opnieuw) onze kwaliteiten en potenties tot expressie te brengen, kunnen negatieve ervaringen uit ons verleden (en heden!) worden geheeld.

Leonoor Pronk

Volg een proefles